Warsztat

Możliwości

Najwyższym priorytetem pozostaje dla mnie jakość wykonanej usługi oraz zadowolenie Klienta. Do każdego zlecenia podchodzę indywidualnie. W żadnym przypadku nie korzystam z automatycznych translatorów.

Cały proces tłumaczenia podzielony jest na kilka etapów:

 

1. Przyjęcie tłumaczenia – po wstępnej wycenie następuje szczegółowe ustalenie warunków tłumaczenia z Klientem (termin, cena), zlecenie tłumaczenia i przekazanie materiałów do tłumaczenia. Klient może dostarczyć materiały w dowolnym formacie i w dogodny dla siebie sposób (poczta elektroniczna, poczta tradycyjna). Korzystam z pakietów biurowych (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, itd.), a także oprogramowania OCR, służącego do optycznego rozpoznawania tekstu.

 

2. Analiza tłumaczenia – po przyjęciu zlecenia następuje szczegółowa analiza merytoryczna tekstu, na podstawie wykonanych do tej pory tłumaczeń oraz posiadanej znajomości danej dziedziny. W miarę potrzeb znajomość ta jest poszerzana przy pomocy publikacji książkowych i elektronicznych, wyszukiwarek internetowych czy forów dyskusyjnych. Jestem zaawansowanym użytkownikiem Internetu. Jeżeli informacje na dany temat są dostępne w sieci po polsku lub angielsku to na pewno je odnajdę.

 

3. Wykonanie tłumaczenia – po odpowiednim przygotowaniu merytorycznym następuje tłumaczenie tekstu. Korzystam z licznych słowników w formie książkowej i elektronicznej (również własnych glosariuszy opracowanych na potrzeby wcześniejszych tłumaczeń).

 

4. Korekta tłumaczenia – po zakończeniu tłumaczenia jego wynik jest poddany korekcie pod względem formalnym i merytorycznym (proofreading). Na tym etapie następuje także dodatkowe formatowanie tekstu do stanu wymaganego przez Klienta. Wszelkie wątpliwości są konsultowane zarówno z Klientem jak i z współpracującymi specjalistami.

 

5. Przekazanie tłumaczenia – po zakończeniu korekty następuje przekazanie materiałów Klientowi. Najważniejszym punktem jest tutaj akceptacja wykonania przez Klienta. Proces tłumaczenia kończy się rozliczeniem i wystawieniem rachunku lub faktury VAT.

Na każdym etapie wykonania zlecenia jestem otwarty na sugestie ze strony Klienta.

W trakcie całego procesu tłumaczenia zachowuję poufność wszelkich danych i informacji dostarczonych przez Klienta.

Zamów darmową wycenę

Zapraszam Państwa do przesłania dokumentów do bezpłatnej wyceny tłumaczenia: tlumaczenia@homm-konsulting.eu

Odpowiedzi udzielam w ciągu jednego dnia roboczego. Wstępna wycena jest punktem wyjścia do szczegółowych ustaleń odnośnie ceny i terminu wykonania tłumaczenia.